پزشک‌ها - دكتر پرند محمودي

درباره کادر مجرب ما بیشتر بدانید

پرند محمودي

راديولوژيست

فارغ التحصيل ممتاز دانشگاه علوم پزشكي تهران